Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung bên dưới:

A. Gcalls với Salesforce là gì?
B. Thao tác nghe gọi
1. Click-to-call
2. Nhận cuộc gọi
C. Cửa sổ thông tin và thao tác gọi nhanh
D. Tự động lưu lịch sử cuộc gọi

 A. Gcalls với Salesforce là gì?

Gcalls for Salesforce là một ứng dụng điện thoại được xây dựng bên trong Salesforce bằng cách sử dụng Salesforce Open CTI. Ứng dụng này cho phép điện thoại viên của bạn gọi cho khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột thuận tiện. Nó cũng tạo điều kiện cho quy trình làm việc tự động và liền mạch, hỗ trợ quản lý dữ liệu và tăng hiệu suất nhân sự.

Hình 1. Ứng dụng Gcalls trong Salesforce

 B. Thao tác nghe gọi

 1. Click-to-Call

Nhấp vào số điện thoại khi bạn muốn gọi ra từ danh sách Leads, Contacts hoặc từ một trang cụ thể. Nếu một liên hệ có nhiều hơn 1 số điện thoại, bạn có thể chọn số nào để gọi. Cuộc gọi sẽ được kết nối ngay lập tức mà không cần chuyển sang thiết bị hoặc giao diện khác.


Hình 2. Chọn nếu một liên lạc có từ 2 số trở lên

 2. Nhận cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, call box sẽ bật lên để thông báo và cho phép bạn trả lời cuộc gọi ngay trên giao diện Salesforce.


Hình 3. Cửa sổ thông báo bật lên khi khách hàng gọi đến

 C. Cửa sổ thông tin và thao tác tạo nhanh

Khi một khách hàng gọi đến, một hộp thoại với thông tin quan trọng của khách hàng sẽ bật lên ngay lập tức để bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc trò chuyện, bao gồm 4 thành phần: Lead, Contact, Deal, Case. Điện thoại viên có thể truy cập ngay vào trang hồ sơ khách hàng trên Salesforce chỉ bằng một cú nhấp chuột để xem lịch sử tương tác và hỗ trợ họ tốt hơn. Không có gì khiến khách hàng hài lòng hơn một dịch vụ chuyên nghiệp luôn quan tâm và tôn trọng họ.

Hình 4. Hộp thoại với thông tin khách hàng

 Điện thoại viên cũng có thể nhấp để nhanh chóng tạo mới Lead, Contact, Case và Deal với số điện thoại của khách hàng.

 D. Tự động lưu lịch sử cuộc gọi

Sau mỗi cuộc gọi, lịch sử cuộc gọi sẽ được lưu tự động trong một Task mới và chứa thông tin về cuộc gọi đó như: thời gian, người nhận, trạng thái cuộc gọi, loại cuộc gọi, link ghi ân, thời lượng, v.v.

Hình 5. Lịch sử được tự động lưu ở một Task mới

Was this article helpful?
YesNo

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Close Search Window
zh_CNChinese