Sử dụng Gcalls với HubSpot

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls History Dashboard trên Google Data Studio

Category: Tích Hợp

A. Thêm nguồn dữ liệu vào bảng báo cáo B. Các trường lọc giá trị C. Chỉnh sửa và thêm sơ đồ dữ liệu A. Thêm nguồn dữ...

Sử dụng Gcalls với Salesforce

Category: Tích Hợp

Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung bên dưới: A. Gcalls với Salesforce là gì? B. Thao tác nghe gọi 1. Click-to-call 2. Nhận cuộc...

Sử dụng Gcalls với Bitrix24

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Getfly FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Getfly là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Getfly, cho phép người dùng Getfly thực hiện cuộc gọi, trả lời...

Gcalls với Getfly

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Freshsale FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với Freshsales là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshsales, cho phép người dùng Freshsales thực hiện cuộc...

Gcalls với Freshsales

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Freshdesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Freshdesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshdesk, cho phép người dùng Freshdesk thực hiện cuộc gọi,...

Gcalls với Freshdesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
zh_CNChinese