Gcalls với ZohoCRM FAQ

Category: Integrated

Gcalls với ZohoCRM là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với ZohoCRM, cho phép người dùng ZohoCRM thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với ZohoCRM

Category: IntegratedUncategorized

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
en_USEnglish