Gcalls for Freshdesk FAQ – New Clients

Category: Integrated

1. What is Gcalls for Freshdesk FAQ? It is the integrated product of Gcalls for Freshdesk, which allows Freshdesk users to make calls, answer calls, recognize...

Gcalls with Freshsale FAQ

Category: Integrated

1. What is Gcalls with Freshsales? It is the integrated product of Gcalls with Freshsales, allowing Freshsales users to make calls, answer calls, get to know...

How to use extension Gcalls on integrated platforms

Category: Integrated

Gcalls would like to send you a tutorial to install and use extension Gcalls on integrated platforms (e.g. done with HubSpot CRM platform, other platforms do...

Manual extension Gcalls on the integrated platform

Category: Integrated

Gcalls trân trọng gửi đến anh chị bài viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng extension Gcalls trên các nền tảng tích hợp (ví...

Hướng dẫn tạo private app, lấy token trên CRM Hubspot và tích hợp với Gcalls

Category: Integrated

Gcalls gửi đến anh chị bài viết hướng dẫn các bước tạo private app trên Hubspot và access token: Lưu ý: để có thể tạo private...

Sử dụng Gcalls với HubSpot

Category: Integrated

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls History Dashboard trên Google Data Studio

Category: Integrated

A. Thêm nguồn dữ liệu vào bảng báo cáo B. Các trường lọc giá trị C. Chỉnh sửa và thêm sơ đồ dữ liệu A. Thêm nguồn dữ...

Sử dụng Gcalls với Salesforce

Category: Integrated

Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung bên dưới: A. Gcalls với Salesforce là gì? B. Thao tác nghe gọi 1. Click-to-call 2. Nhận cuộc...

Sử dụng Gcalls với Bitrix24

Category: Integrated

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Getfly FAQ – Khách hàng mới

Category: Integrated

Gcalls For Getfly là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Getfly, cho phép người dùng Getfly thực hiện cuộc gọi, trả lời...

Close Search Window
en_USEnglish