Hướng dẫn sử dụng extension Gcalls trên các nền tảng tích hợp

Category: Tích Hợp

Gcalls trân trọng gửi đến anh chị bài viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng extension Gcalls trên các nền tảng tích hợp (ví...

Hướng dẫn tạo private app, lấy token trên CRM Hubspot và tích hợp với Gcalls

Category: Tích Hợp

Gcalls gửi đến anh chị bài viết hướng dẫn các bước tạo private app trên Hubspot và access token: Lưu ý: để có thể tạo private...

Sử dụng Gcalls với HubSpot

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls History Dashboard trên Google Data Studio

Category: Tích Hợp

A. Thêm nguồn dữ liệu vào bảng báo cáo B. Các trường lọc giá trị C. Chỉnh sửa và thêm sơ đồ dữ liệu A. Thêm nguồn dữ...

Sử dụng Gcalls với Salesforce

Category: Tích Hợp

Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung bên dưới: A. Gcalls với Salesforce là gì? B. Thao tác nghe gọi 1. Click-to-call 2. Nhận cuộc...

Sử dụng Gcalls với Bitrix24

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Getfly FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Getfly là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Getfly, cho phép người dùng Getfly thực hiện cuộc gọi, trả lời...

Gcalls với Getfly

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Freshsale FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với Freshsales là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshsales, cho phép người dùng Freshsales thực hiện cuộc...

Gcalls với Freshsales

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
jaJapanese