Hướng dẫn sử dụng công cụ theo dõi theo thời gian thực (real time monitoring)

Category: Uncategorized

Trang theo dõi theo thời gian thực là một công cụ hữu ích phục vụ nhà quản trị trong việc quản lý, giám sát và vận hành một...

Trạng thái làm việc của nhân viên

Category: Tính năng hay

Trạng thái làm việc của nhân viên là một tính năng hữu ích hỗ trợ tốt cho anh chị trong việc tương tác với phần mềm để...

Close Search Window
jaJapanese