Group contacts, create and delete

Category: Use GcallsInitial setup

You want to store contacts according to customer characteristics (loyalty, VIP customers), divide contacts by geographical area or need to assign customers to...

Thêm và xóa một danh bạ

Category: Use GcallsInitial setup

Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách tạo và xóa một danh bạ. A. Tạo một danh bạ   1. Tạo thủ công   2. Tạo trực tiếp...

Nhóm danh bạ, tạo và xóa

Category: Use GcallsInitial setup

Bạn muốn lưu trữ danh bạ theo đặc điểm khách hàng (khách hàng thân thiết, khách hàng VIP), chia danh bạ theo vùng địa lý hoặc...

Mời thành viên

Category: Initial setup

Bước 1: Để mời thành viên, admin cần truy cập vào Trang quản lý. Hình 1: Truy cập trang quản lý Bước 2: Ở mục Người dùng...

Đăng ký tổng đài mới trên Gcalls

Category: Initial setup

Bước 1: Truy cập trang https://app.gcalls.co/b/signup  Bước 2: Nhập tên tổng đài của bạn Bước 3: Điền email của admin (người...

Close Search Window
en_USEnglish