Details about call scripts to

Category: Script call

A. Điều kiện thời gian Luồng đi cuộc gọi đến có thể được thiết lập khác nhau theo các khung giờ làm việc của doanh...

Number of branches

Category: Script call

Chỉ với một đầu số điện thoại duy nhất, nhiều nhân viên có thể gọi đi và nhận cuộc gọi cùng lúc. Một đầu số sẽ...

Close Search Window
en_USEnglish