Adding new tags to your call

Category: Use GcallsFeatures

Adding tags to your call will help you to identify and recognize your calls in an easier way; it also helps you to find and filter your calls effortlessly....

Using Gcalls application on mobile

Category: Use GcallsFeatures

This article will guide you to install and use the Gcalls application on your smartphone. 1. Download the Gcalls application IOS: Here Android: Here 2. Login...

The working status of employees

Category: Features

Trạng thái làm việc của nhân viên là một tính năng hữu ích hỗ trợ tốt cho anh chị trong việc tương tác với phần mềm để...

Guide search phone number is not yet saved

Category: Features

Hiện tại trên giao diện sử dụng của Gcalls, anh chị đã có thể lọc ra được lịch sử cuộc gọi với một số điện thoại...

Hướng dẫn sử dụng Gcalls Plus Mobile – ứng dụng Gcalls phiên bản di động

Category: Use GcallsFeatures

Gcalls Plus Mobile là sản phẩm tổng đài phần mềm Gcalls phiên bản di động đơn giản, giúp anh chị có thể thực hiện cuộc gọi...

Hiển thị cuộc gọi gần nhất tại trang danh bạ

Category: Features

Với cơ chế hiển thị trạng thái cuộc gọi gần nhất tại trang danh bạ, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình nghe gọi với...

Ghi chú cho danh bạ và cuộc gọi

Category: Use GcallsFeatures

Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng, Telesales luôn cần ghi nhận lại thông tin và thường họ sẽ ghi trên file excel hoặc giấy viết. Với...

Xuất file danh bạ

Category: Features

Gcalls không những cho phép bạn đẩy dữ liệu khách hàng lên ứng dụng mà còn có chức năng xuất file danh bạ để lưu trữ thông...

Nhắc nhở

Category: Features

Nhắc nhở là một tiện ích Gcalls mang đến giúp người dùng dễ dàng nắm bắt và không bỏ sót các công việc cần thực hiện...

Nghe cuộc hội thoại của nhân viên khác

Category: Features

Trên Gcalls, bạn hoàn toàn có thể nghe và tương tác trực tiếp với cuộc hội thoại của nhân viên khác. Tính năng này rất hữu...

Close Search Window
en_USEnglish