Gcalls với ZohoCRM FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với ZohoCRM là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với ZohoCRM, cho phép người dùng ZohoCRM thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với ZohoCRM

Category: Tích HợpUncategorized

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
ko_KRKorean