Thêm danh sách liên hệ từ file CSV

Category: Danh bạ và thao tác với liên hệSử Dụng GcallsUncategorized

Tính năng thêm danh bạ hàng loạt giúp bạn đẩy hàng nghìn dữ liệu khách hàng lên Gcalls chỉ với vài thao tác. Dưới đây là...

Phân nhánh nhóm danh bạ

Category: Danh bạ và thao tác với liên hệ

Bất kỳ nhà quản lý nào cũng cần phân bổ nhân viên của mình sao cho phù hợp với dữ liệu khách hàng. Với tính năng phân...

Close Search Window
ko_KRKorean