Đây là một trong những tính năng đặc biệt của Gcalls cho phép người quản lý thiết lập, hạn chế quyền của nhân viên theo 9 Level. Admin hoàn toàn có thể phân chia những vai trò khác nhau để phù hợp với từng vị trí trong công ty.

A. Các vai trò và phân quyền vai trò cho user

B. Phân bổ vai trò cho thành viên

C. Thay đổi tài khoản Admin

A. Các vai trò và phân quyền vai trò cho user

Các vai trò tại Gcalls:

Level 0: Ẩn số điện thoại; Giới hạn xuất và xoá; Không truy cập thống kê

Level 1: Chỉ thấy hoạt động bản thân; Giới hạn xuất và xoá; Không truy cập thống kê

Level 2: Giới hạn xuất và xoá; Không truy cập thống kê;

Level 3: Truy cập thống kê và xuất dữ liệu; giới hạn xoá dữ liệu; Không quản lý người dùng và quản lý vai trò;

Level 4: Truy cập danh sách người dùng và tài khoản SIP; Giới hạn xuất và xoá; Không truy cập thống kê

Level 5: Truy cập vào thống kê và quản lý vai trò; xuất và xóa giới hạn

Level 6: Truy cập danh sách người dùng, tài khoản SIP và Thống kê; Giới hạn xuất và xoá;

Level 7: Truy cập danh sách người dùng, tài khoản SIP, thống kê và xuất dữ liệu; Xóa giới hạn; Không có quản lý vai trò

Level 8: Tất cả quyền; Không có quyền thay đổi quyền của Admin

Admin: quyền quản trị cao nhất và duy nhất, có quyền thay đổi admin.

Tại trang quản lý, mục Vai trò bạn sẽ thấy 2 vai trò được tạo từ trước là Admin và Agent. Ban đầu thiết lập mặc định như sau:

  • Admin: được hưởng toàn bộ các quyền sử dụng trên Gcalls
  • Agent: mặc định sẽ được phân vào Level 2

Hình 1.  Vai trò phân theo Level quản trị của thành viên

TIP:

Sau khi bấm vào biểu tượng “Con mắt”,  bạn có thể tiếp tục thực hiện những thao sau đây:

Hình 2: Thực hiện các thao thác: thay đổi tên level, xem danh sách quyền của vai trò

Sau khi bấm vào biểu tượng “người”,  bạn có thể tiếp tục thực hiện thao sau để phân bổ vai trò cho thành viên:

Hình 2. Chọn user thuộc level tương ứng với nhu cầu phân quyền.

B. Thay đổi tài khoản Admin

Hình 3: Hướng dẫn chuyển quyền quản trị (thay đổi admin)

Was this article helpful?
YesNo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window
en_USEnglish