Bước 1: Để mời thành viên, admin cần truy cập vào Trang quản lý.

Hình 1: Truy cập trang quản lý

Bước 2: Ở mục Người dùng (User Management), chọn “Add User”, một hộp thoại hiện lên như bên dưới

Hình 2: Thêm 1 người dùng

Bước 3: Điền email của thành viên cần mời và cấp cho họ một tài khoản SIP (nếu có) để nghe gọi và gắn quyền cho thành viên, sau đó chọn “Thêm” (Add) hoặc “Thêm và tiếp tục” (Add and continue) để tiếp tục thêm người khác.

Hình 3. Xác nhận khi mời thành công

Lúc này, tài khoản người được mời sẽ ở trạng thái “Pending” (Chờ xác nhận)

Bước 4: Một email xác nhận sẽ được gửi đến email người được mời. Thành viên cần bấm vào ô “Xác nhận email” (Confirm email).

Hình 4. Email xác nhận được gửi đến hộp thư

Bước 5: Thành viên sẽ được dẫn đến trang ứng dụng của Gcalls để tạo mật khẩu. Sau khi xác nhận mật khẩu thành công, thành viên có thể truy cập vào ứng dụng và bắt đầu làm việc trên ứng dụng. 

Lưu ý

  • Nếu không tìm thấy email xác nhận trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra các hộp thư khác hoặc gõ Gcalls trực tiếp vào ô tìm kiếm trong hộp thư.
  • Đôi khi mất vài phút thành viên mới nhận được email xác nhận.
Was this article helpful?
YesNo

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Close Search Window
jaJapanese