Gcalls với SMS VietGuys FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Gcalls tích hợp với SMS VietGuys B. Ai có thể sử dụng chức năng nhắn tin SMS trên Gcalls? C. Chi...

Gcalls với HubSpot FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

A. Gcalls For HubSpot là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với HubSpot, cho phép người dùng HubSpot thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls Plus Extension tự động bị vô hiệu hóa

Category: Tích Hợp

Khi Gcalls cập nhật phiên bản mới của Gcalls Plus Webphone trên Google Web Store, phiên bản bạn đang dùng có thể tự động bị vô...

Cài đặt và sử dụng Gcalls Plus Extension

Category: Tích Hợp

Tiện ích mở rộng Gcalls Plus Extension cho phép bạn sử dụng chức năng Click-to-Call của chúng tôi và gọi trực tiếp cho khách hàng...

Close Search Window
thThai