Gcalls với ZohoCRM

Category: Tích HợpUncategorized

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Sử dụng Gcalls với Pipedrive

Category: Sử Dụng GcallsTích Hợp

A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-Call) 2. Nhận cuộc gọi B. Cửa số iFrame hiển thị thông tin khách hàng 1. Trường hợp số...

Nhắn tin SMS Brandname trên ứng dụng Gcalls

Category: Tích HợpUncategorized

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng chức năng nhắn tin SMS brandname từ giao diện ứng dụng Gcalls. Vui lòng...

Gcalls với SMS VietGuys FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Gcalls tích hợp với SMS VietGuys B. Ai có thể sử dụng chức năng nhắn tin SMS trên Gcalls? C. Chi...

Gcalls với HubSpot FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

A. Gcalls For HubSpot là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với HubSpot, cho phép người dùng HubSpot thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls Plus Extension tự động bị vô hiệu hóa

Category: Tích Hợp

Khi Gcalls cập nhật phiên bản mới của Gcalls Plus Webphone trên Google Web Store, phiên bản bạn đang dùng có thể tự động bị vô...

Cài đặt và sử dụng Gcalls Plus Extension

Category: Tích Hợp

Tiện ích mở rộng Gcalls Plus Extension cho phép bạn sử dụng chức năng Click-to-Call của chúng tôi và gọi trực tiếp cho khách hàng...

Close Search Window
thThai