Gcalls với Zendesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

1. Gcalls For Zendesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zendesk, cho phép người dùng Zendesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Sử dụng Gcalls với Zendesk

Category: Tích Hợp

Bài viết bao gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-call) 2. Nhận cuộc gọi 3. Click-to-SMS B. Cửa sổ iFrame...

Close Search Window
thThai