Quản lý cuộc gọi nhỡ

Category: Tính năng hay

Với chức năng quản lý cuộc gọi nhỡ trên Gcalls, nhà quản lý có thể dễ dàng biết được những cuộc gọi đến bị nhỡ đã...

Hướng dẫn thực hiện đánh giá cuộc gọi (call rating) sau khi kết thúc cuộc gọi

Category: Tính năng hay

Việc khách hàng đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp  sau mỗi cuộc gọi chăm sóc hoặc hỗ...

Close Search Window
thThai