Thao tác xóa và vô hiệu hóa tài khoản trên Gcalls chỉ thực hiện được bằng tài khoản admin hoặc những tài khoản được cấp quyền.

A. Xóa tài khoản nhân viên
B. Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên

A. Xóa tài khoản nhân viên

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn 1 tài khoản ra khỏi hệ thống Gcalls, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

– Truy cập Trang quản lý

– Xác nhận xóa tài khoản.

Sau khi xóa tài khoản, dữ liệu về hoạt động tương tác của tài khoản này vẫn sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, nếu admin muốn mời tài khoản này vào lại hệ thống thì phải thực hiện thao tác mời người dùng như ban đầu.

B. Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên

Nếu bạn không muốn xóa nhân viên hoàn toàn ra khỏi hệ thống, bạn có thể chọn vô hiệu hóa tài khoản bằng cách:

– Truy cập Trang quản lý

Sau khi vô hiệu hóa, tài khoản sẽ không thể đăng nhập vào Gcalls dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu admin muốn cấp quyền cho tài khoản sử dụng lại, admin chỉ cần thực hiện thao tác giống như trên.

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese