Thống kê, tóm tắt dữ liệu cuộc gọi là một trong những tính năng không thể thiếu của dịch vụ tổng đài. Và tính năng này trên Gcalls được thiết kế trực quan sinh động với bảng biểu số liệu cụ thể giúp Nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và đánh giá chất lượng hoạt động của tổng đài dễ dàng hơn.

A. Cách truy cập
B.  Biểu đồ và thống kê tổng quan
  1. Biểu đồ
  2. Thống kê tổng quan
C. Lịch sử cuộc gọi chi tiết
  1. Thống kê 50 cuộc gần nhất
  2. Chi tiết lịch sử và lọc lịch sử

A. Cách truy cập

Để truy cập trang thống kê, admin cần vào Trang quản lý 

Truy cập mục Thống kê


Hình 1. Truy cập trang Thống kê

B. Biểu đồ và thống kê tổng quan

1. Biểu đồ

Thông tin cuộc gọi theo từng tháng và nhân viên gồm 3 trạng thái: gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ sẽ được hiển thị trực quan.


Hình 2. Biểu đồ cuộc gọi

  • Lọc thống kê cuộc gọi theo từng nhân viên: Nhấn vào ô Tất cả nhân viên => chọn nhân viên => Lọc dữ liệu
  • Lọc theo từng tháng: Nhấn vào ô Tháng/Năm => chọn tháng => Lọc dữ liệu
  • Lọc theo trạng thái cuộc gọi: Nếu không muốn tính trạng thái cuộc gọi nào, nhấn vào ô của trạng thái cuộc gọi đó để tắt trạng thái đó trong biểu đồ. Ví dụ: Nhấn vào ô thongke3.png Cuộc gọi nhỡ nếu chỉ quan tâm Cuộc gọi đến và Cuộc gọi đi.

Hình 3. Lọc theo trạng thái cuộc gọi

2. Thống kê tổng quan

Đây là bảng thống kê số liệu của tháng hiện tại cung cấp 2 thông số chính là Số lượng cuộc gọi và Thời lượng cuộc gọi giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình hoạt động của tổng đài mình trong tháng vừa qua.

Hình 4. Số lượng và thời lượng cuộc gọi hàng tháng

C. Lịch sử cuộc gọi chi tiết

1. Thống kê 50 cuộc gần nhất

Phía dưới biểu đồ và bảng thống kê, ứng dụng cập nhật thông tin 50 cuộc gọi gần nhất gồm đầy đủ dữ liệu kể cả file ghi âm để Admin nắm bắt nhanh nhất hoạt động của tổng đài hiện tại.

Hình 5. Lịch sử 50 cuộc gọi gần nhất

2. Chi tiết lịch sử và lọc lịch sử

Để xem các cuộc gọi xa hơn cũng như lọc lịch sử cuộc gọi theo một tiêu chí cụ thể, admin cần bấm vào Xem chi tiết lịch sử cuộc gọi

Hình 6. Lịch sử chi tiết và lọc

    • Đối với lọc và xuất lịch sử, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

NOTE: Khi nhân viên và khách hàng thực hiện 1 cuộc gọi thành công thì toàn bộ cuộc gọi đến không kết nối trước đó sẽ được đánh dấu V tại cột trạng thái như một cách xác nhận rằng cuộc gọi đã được gọi lại.

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese