Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách tạo và xóa một danh bạ.

A. Tạo một danh bạ
  1. Tạo thủ công
  2. Tạo trực tiếp từ số liên hệ
B. Xóa một danh bạ

A. Tạo một danh bạ

1. Tạo thủ công

Hình 1. Tạo một danh bạ

Sau khi anh chị bấm vào “Tạo danh bạ mới” sẽ có một bảng điền thông tin chi tiết cho danh bạ, anh chị thao tác tiếp:

  • Điền thông tin danh bạ gồm tên, họ, số điện thoại, email, giới tính, nhóm.
  • Nhấn Lưu nếu bạn đã hoàn tất thông tin hoặc bấm Lưu và tiếp tục nếu bạn muốn tạo thêm 1 danh bạ mới.
  • Khi bạn đã tạo hoàn tất, danh bạ ấy sẽ hiển thị Tên và Họ. Ví dụ bạn lưu tên John, họ Smith => danh bạ được hiển thị: John Smith

NOTE: TênSố điện thoại là 2 trường bắt buộc, bạn phải điền thông tin khi tạo danh bạ. Những trường khác bạn có thể bỏ trống.

TIP: HọEmail không quy định định dạng dữ liệu, bạn có thể tùy biến điền thông tin vào 2 trường này.

2. Tạo trực tiếp từ số liên hệ mới sau khi thực hiện cuộc gọi

Đối với một số điện thoại hoàn toàn mới, sau khi thực hiện cuộc gọi, bạn thực hiện thao tác lưu theo hướng dẫn sau:

Hình 2. Lưu số điện thoại mới sau khi thực hiện cuộc gọi

Sau khi anh chị bấm vào biểu tượng tròn có dấu + bên trong sẽ có một bảng điền thông tin chi tiết cho danh bạ, anh chị thao tác tiếp:

  • Điền thông tin danh bạ gồm tên, họ, số điện thoại, email, giới tính, nhóm.
  • Nhấn Lưu nếu bạn đã hoàn tất thông tin hoặc bấm Lưu và tiếp tục nếu bạn muốn tạo thêm 1 danh bạ mới.
  • Khi bạn đã tạo hoàn tất, danh bạ ấy sẽ hiển thị Tên và Họ. Ví dụ bạn lưu tên John, họ Smith => danh bạ được hiển thị: John Smith

B. Xóa một danh bạ

Để xoá một danh bạ, anh chị nhấn chọn danh bạ cần xoá để vào trang thông tin chi tiết của danh bạ và sau đó thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Hình 3. Xoá một danh bạ

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese