Bài viết này giải thích một số cơ chế hiển thị cuộc gọi của ứng dụng để người dùng và admin hiểu rõ hơn.

A. Ứng dụng không kết nối Internet

1. Miêu tả

Các cuộc gọi đến khi thiết bị không kết nối Internet hoặc cuộc gọi đến ngoài giờ trực (không có người trực bắt máy) không được hiển thị trên ứng dụng.

2. Nguyên nhân

“Ứng dụng không kết nối Internet” bao gồm các trường hợp:

(*) Rớt mạng: Vì đây là ứng dụng trên trình duyệt máy tính, nó chỉ hoạt động khi ứng dụng có kết nối với Internet.

(*) Ngoài giờ trực tổng đài (theo thiết lập giờ làm việc ban đầu): Nếu kịch bản cuộc gọi của bạn ngoài giờ trực không cho phép người dùng nhận cuộc gọi trên ứng dụng mà chỉ phát lời thông báo ngoài giờ hoặc chuyển tiếp liền sang các số điện thoại dự phòng thì các cuộc gọi vào khung giờ này không được lưu trên ứng dụng.

3. Đề xuất

Đối với những cuộc gọi này, bạn có thể kiểm tra trên trang CDRs. Tài khoản truy cập được Gcalls gửi cho admin (xem hướng dẫn tra lịch sử trên trang CDRS tại đây).

B. Cuộc gọi được thực hiện trên ứng dụng

1. Miêu tả

Trước khi đi sâu vào nguyên nhân, Gcalls giải thích cách lưu lịch sử của ứng dụng như sau:

a. Cuộc gọi không được ai bắt máy

 • Về mặt kỹ thuật: Cuộc gọi sẽ được tính là cuộc gọi nhỡ cho từng người dùng online.
 • Cơ chế hiển thị: Để việc hiển thị gọn gàng và thống kê chính xác số cuộc gọi nhỡ, hệ thống sẽ xác định người dùng bị nhỡ máy sau cùng để hiển thị duy nhất cuộc gọi đó.  
 • Tại mục Hoạt động (Trang chính) Thống kê (Trang quản lý): Cuộc gọi chỉ được hiển thị ở một dòng và người dùng đi kèm là người nhỡ sau cùng.
 • Tại mục Cuộc gọi (cột bên phải Trang chính): Tất cả người dùng đều thấy cuộc gọi nhỡ này

b. Cuộc gọi đã được bắt máy

 • Về mặt kỹ thuật: Cuộc gọi sẽ được tính là cuộc gọi “Đã kết nối” cho người bắt máy và cuộc gọi nhỡ với tất cả người dùng khác.
 • Cơ chế hiển thị: Chỉ hiển thị cuộc gọi với thông tin đã được kết nối bởi người dùng bắt máy.
 • Tại mục Hoạt động (Trang chính): Ban đầu sẽ hiển thị gọi nhỡ đối với những nhân viên không bắt máy, nhưng khi F5, sẽ hiển thị duy nhất thông tin kèm ghi âm cuộc đã được bắt máy.
 • Tại mục Cuộc gọi (cột bên phải Trang chính): “Gọi đến” với nhân viên bắt máy, “Gọi nhỡ” với các nhân viên không bắt máy.
 • Mục Thống kê (Trang quản lý): Chỉ hiển thị cuộc gọi đã được bắt máy với thông tin tương ứng.

2. Đề xuất

a. Không hiển thị ở mục “Hoạt động”

 • Nếu cuộc gọi do chính bạn bắt máy không hiển thị trên giao diện của bạn: vui lòng đừng F5 và thông báo cho Gcalls để thực hiện Teamviewer kiểm tra ngay thời điểm đó.
 • Nếu cuộc gọi do người khác bắt máy không hiển thị trên giao diện của bạn: có thể cuộc gọi chưa được kết thúc. Trong trường hợp đã kết thúc, vui lòng đừng F5 và thông báo cho Gcalls để thực hiện Teamviewer.
 • Nếu cuộc gọi không được ai bắt máy: vui lòng F5 để cuộc gọi được cập nhất với người nhỡ máy sau cùng. Trong trường hợp đã F5 nhưng cuộc gọi hoàn toàn không hiển thị, vui lòng thông báo cho Gcalls.

b. Không hiển thị ở mục “Cuộc gọi”

Mục này lưu tất cả cuộc gọi (đến, đi, nhỡ) của mỗi người dùng theo thời gian thực. Vì vậy ứng dụng có online nhưng cuộc gọi không được hiển thị, vui lòng thông báo cho Gcalls.

c. Không hiển thị ở mục “Thống kê”

Admin cần nhấn F5 để lịch sử cuộc gọi được cập nhật. Nếu cuộc gọi đã diễn ra nhưng không hiển thị trên lịch sử, vui lòng thông báo cho Gcalls.

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese