Gcalls không những cho phép bạn đẩy dữ liệu khách hàng lên ứng dụng mà còn có chức năng xuất file danh bạ để lưu trữ thông tin. Tính năng này mặc định chỉ có admin được sử dụng.

A. Xuất danh bạ theo nhóm

Để thực hiện xuất file danh bạ theo nhóm danh bạ, admin thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Hình 1: Các bước xuất file danh bạ của của một nhóm

B. Xuất tất cả danh bạ

Để thực hiện xuất file tất cả danh bạ, admin thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Hình 2: Các bước xuất file tất cả danh bạ

NOTE: Thông tin tải về từ Tất cả liên hệ sẽ không bao gồm trường Nhóm.

Was this article helpful?
YesNo

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Close Search Window
ko_KRKorean