Từ tháng 10, Gcalls có một số cập nhật giao diện nhằm cải thiện tốc độ load web của phần mềm.

Các cập nhật bao gồm:

1. Cập nhật giao diện nhóm:

Khi đăng nhập vào web Gcalls, giao ban đầu sẽ thể hiện cột nhóm danh bạ mà user được phân công:

– Thanh “Tìm kiếm hoặc tạo nhóm”: có vai trò tìm kiếm nhóm hoặc tạo nhóm theo nhu cầu.

– Nhóm bao gồm: “Tất cả liên hệ” là nhóm mặc định toàn bộ các danh bạ mà user được phân công hoặc danh bạ mới

Hình 1: Giao diện ban đầu khi truy cập vào web Gcalls

2. Cập nhật giao diện danh bạ

Trường hợp user muốn truy cập các danh bạ trong nhóm hoặc tất cả liên hệ user đang quản lý, bạn click chuột vào “Tất cả liên hệ” để truy cập vào giao diện danh bạ. Tại giao diện danh bạ, user có thể tìm kiếm số điện thoại mà mình đang phụ trách.

Hình 2: Giao diện danh bạ sau khi click vào tất cả liên hệ

Was this article helpful?
YesNo

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Close Search Window
ko_KRKorean