Với cơ chế hiển thị trạng thái cuộc gọi gần nhất tại trang danh bạ, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình nghe gọi với khách hàng từ đó có thể chủ động liên hệ lại khi cần và dễ dàng hơn trong công việc quản lý cuộc gọi.

A. Cơ chế hiển thị
B. Lọc danh bạ theo trạng thái cuộc gọi nhất
C. Kiểm soát cuộc gọi nhỡ trên Gcalls
1. Hiển thị cuộc gọi nhỡ và bộ lọc tại trang hoat động
2. Hiển thị cuộc gọi nhỡ và bộ loc tại trang thống kê

A. Cơ chế hiển thị

Tại trang danh bạ, bên dưới tên sẽ là thông tin trạng thái cuộc gọi gần nhất của danh bạ đó.

– Danh bạ chưa từng phát sinh cuộc gọi: bên dưới sẽ bỏ trống.

– Danh bạ có cuộc gọi gần nhất là cuộc gọi đi/gọi đến kết nối thành công: hiện icon gọi đi/gọi đến kèm dòng thời gian màu đen.

– Danh bạ có cuộc gọi gần nhất là cuộc gọi đến không kết nối: hiện icon gọi nhỡ kèm dòng thời gian màu đỏ

Hình 1: Cách hiển thị trạng thái cuộc gọi gần nhất trên trang danh bạ

B. Lọc danh bạ theo trạng thái cuộc gọi gần nhất

Thực hiện bằng cách bấm vào icon  tại đầu trang danh bạ.

Các trạng thái của cuộc gọi gần nhất có thể lọc bao gồm:

– Tất cả trạng thái cuộc gọi

– Chưa có cuộc gọi

– Cuộc gọi đi: đã kết nối, không kết nối

– Cuộc gọi đến: đã kết nối, không kết nối

Hình 2: Bộ lọc trạng thái cuộc gọi tại trang danh bạ

Với cơ chế hiển thị cuộc gọi gần nhất và bộ lọc, nhân viên sẽ dễ dàng kiểm tra lịch sử tương tác hiện tại với Khách hàng, nắm được khách hàng nào chưa liên hệ, có gọi nhỡ hay đã liên hệ rồi. Cơ chế này cũng giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tổng đài để đưa ra điều chỉnh hoặc yêu cầu với đội telesales và Chăm sóc Khách hàng.

C. Kiểm soát cuộc gọi nhỡ trên Gcalls

Bên cạnh hiển thị cuộc gọi nhỡ (gọi đến không kết nối) nổi bật tại trang danh bạ, một số tiện ích trên Gcalls còn hỗ trợ nhân viên và quản lý có thể kiểm soát số lượng và trạng thái của các cuộc gọi nhỡ. Cụ thể như sau:

1. Hiển thị cuộc gọi nhỡ và bộ lọc tại trang hoạt động

Tại trang hoạt động, Gcalls phân biệt cuộc gọi nhỡ chưa liên hệ lại và cuộc gọi nhỡ đã liên hệ lại.

Với những cuộc gọi nhỡ chưa liên hệ lại, trang hoạt động sẽ hiển thị như sau:

Hình 3: Hiển thị cuộc gọi nhỡ khi chưa được liên hệ lại

Với những cuộc gọi nhỡ đã được liên hệ lại, trang hoạt động sẽ hiển thị như sau:

Hình 4: Hiển thị cuộc gọi nhỡ khi đã liên hệ lại 

Bên cạnh thay đổi màu sắc Icon gọi nhỡ từ đỏ sang xanh, trạng thái sẽ có thêm dấu  để người dùng dễ nhận biệt cuộc gọi nhỡ đã liên hệ lại.

Ngoài ra tại trang hoạt động, khi lọc cuộc gọi đến không kết nối bạn sẽ tiếp tục được chọn xem tất cả cuộc gọi, chưa kết nối lại hoặc đã kết nối lại.

Hình 5: Lọc cuộc gọi nhỡ đã hoặc chưa kết nối lại ngay trên trang hoạt động

2. Hiển thị cuộc gọi nhỡ và bộ lọc tại trang thống kê

Như hình phía trên, bạn có thể thấy với những cuộc gọi đã liên hệ lại sẽ có dấu  cạnh bên trạng thái cuộc gọi để nhà quản lý dễ phân biệt và kiểm soát cuộc gọi.

Hình 6: Hiển thị cuộc gọi nhỡ đã kết nối lại trong trang thống kê

Và bộ lọc Cuộc gọi tại trang quản lý cũng hỗ trợ nhà quản lý trong việc lọc Cuộc gọi nhỡ đã kết nối lại hoặc chưa kết nối lại.

Hình 7: Lọc cuộc gọi nhỡ đã hoặc chưa kết nối lại trong trang thống kê

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese