Tính năng gắn nhãn giúp người dùng định danh, nhận biết cuộc gọi một cách dễ dàng; cũng như tìm kiếm, lọc cuộc gọi cùng đặc điểm nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tính năng này được mở cho gói dịch vụ Professional trở lên. Bài viết dưới dây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và gắn nhãn trên Gcalls.

A. Tạo, chỉnh sửa, xóa và gắn nhãn cuộc gọi
1. Tạo, chỉnh sửa và xóa nhãn
2. Gắn nhãn cuộc gọi
B. Lọc nhãn cuộc gọi
1. Lọc nhãn trên trang chính
2. Lọc nhãn trong trang quản lý

A. Tạo, chỉnh sửa, xóa và gắn nhãn cuộc gọi

1. Tạo, chỉnh sửa và xóa nhãn

Mặc định ban đầu: chỉ Admin được tạo, chỉnh sửa và xóa nhãn dán còn nhân viên chỉ có thể gắn nhãn cuộc gọi. Admin cần cấp quyền nếu muốn nhân viên thực hiện được những thao tác trên.

Cách sử dụng: bấm vào Mẫu (Templates) trên thanh tác vụ ngoài trang chính => chọn Nhãn cuộc gọi (Call tags)

Hình 1: Cách truy cập bảng tùy chỉnh nhãn cuộc gọi

– Tạo nhãn: tại bảng tùy chỉnh bạn chỉ cần nhập tên nhãn cần tạo => bấm Thêm là xong.
– Chỉnh sửa tên nhãn: bấm vào nhãn đã có, sau đó chỉnh sửa theo nhu cầu của mình => bấm Lưu.
– Xóa nhãn: nhấn vào dấu [x] tại nhãn đã có.


Hình 2: Cách thêm và chỉnh sửa một nhãn cuộc gọi

2. Gắn nhãn cuộc gọi

Để gắn thẻ, bạn chỉ cần:


Hình 3: Cách gắn nhãn cho 1 cuộc gọi

Bạn có thể gắn nhiều nhãn cho 1 cuộc gọi. Ngoài ra,  “Select All” hoặc Deselect All” trong ô chọn nhãn sẽ giúp bạn thao tác nhanh chóng hơn.

B. Lọc nhãn cuộc gọi

1. Lọc nhãn trên trang chính

 


Hình 4: Thao tác lọc nhãn cuộc gọi trên trang chính

2. Lọc nhãn trong trang quản lý

Trong Trang thống kê, Admin có thể dễ dàng nhận biết cuộc gọi được gắn thẻ nào nhờ vào bảng lịch sử cuộc gọi.


Hình 5: Nhãn dán được hiển thị trực quan trong bảng lịch sử cuộc gọi

Ngoài ra để lọc nhãn trực tiếp trong trang Thống kê, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Lọc và xuất lịch sử cuộc gọi 

Was this article helpful?
YesNo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Search Window
viVietnamese