Gcalls với Zohodesk FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls For Zohodesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zohodesk, cho phép người dùng Zohodesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với Zohodesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
viVietnamese