Sử dụng Gcalls với Pipedrive

Category: Sử Dụng GcallsTích Hợp

A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-Call) 2. Nhận cuộc gọi B. Cửa số iFrame hiển thị thông tin khách hàng 1. Trường hợp số...

Close Search Window
viVietnamese