Nhóm danh bạ, tạo và xóa

Category: Sử Dụng GcallsThiết lập ban đầu

Bạn muốn lưu trữ danh bạ theo đặc điểm khách hàng (khách hàng thân thiết, khách hàng VIP), chia danh bạ theo vùng địa lý hoặc...

Close Search Window
viVietnamese