Sử dụng Gcalls với HubSpot

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với HubSpot FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

A. Gcalls For HubSpot là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với HubSpot, cho phép người dùng HubSpot thực hiện cuộc gọi, trả...

Close Search Window
viVietnamese