Gcalls với Getfly FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Getfly là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Getfly, cho phép người dùng Getfly thực hiện cuộc gọi, trả lời...

Gcalls với Getfly

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
viVietnamese