Gcalls với Freshsale FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với Freshsales là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshsales, cho phép người dùng Freshsales thực hiện cuộc...

Gcalls với Freshsales

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
viVietnamese