Gcalls với Freshdesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Freshdesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshdesk, cho phép người dùng Freshdesk thực hiện cuộc gọi,...

Gcalls với Freshdesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Close Search Window
viVietnamese