Sử dụng Gcalls với Salesforce

Category: Tích Hợp

Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung bên dưới: A. Gcalls với Salesforce là gì? B. Thao tác nghe gọi 1. Click-to-call 2. Nhận cuộc...

Close Search Window
ko_KRKorean