Khi Gcalls cập nhật phiên bản mới của Gcalls Plus Webphone trên Google Web Store, phiên bản bạn đang dùng có thể tự động bị vô hiệu hóa nếu các tùy chọn cấp phép được thay đổi. Khi điều này xảy ra, tiện ích mở rộng bị vô hiệu hóa với thông báo: “Gcalls Plus Extension yêu cầu quyền mới“.

Để bật lại tiện ích mở rộng, vui lòng truy cập trang tiện ích mở rộng của Google Chrome (chrome://extension/) và bên cạnh tiện ích Gcalls Plus Extension, nhấp dấu kích hoạt để bật.

Was this article helpful?
YesNo
Close Search Window
ko_KRKorean