3 yếu tố về Internet ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi

Category: Vấn Đề Thường Gặp

Hiện tại, phương thức nghe gọi trên nền tảng internet (cuộc gọi VOIP) đang là một xu hướng trong xây dựng hệ thống tổng...

Vô hiệu SIP ALG trên bộ định tuyến Internet để cải thiện chất lượng cuộc gọi

Category: Vấn Đề Thường Gặp

SIP ALG là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng chất lượng cuộc gọi của bạn, nhưng hầu như không ai biết điều này để...

Những vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc gọi

Category: Vấn Đề Thường Gặp

Nếu bạn thường xuyên gặp bất cập liên quan đến chất lượng nghe gọi, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến...

Close Search Window
viVietnamese