Gcalls với Zohodesk FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls For Zohodesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zohodesk, cho phép người dùng Zohodesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với Zohodesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Zendesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

1. Gcalls For Zendesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zendesk, cho phép người dùng Zendesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Sử dụng Gcalls với Zendesk

Category: Tích Hợp

Bài viết bao gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-call) 2. Nhận cuộc gọi 3. Click-to-SMS B. Cửa sổ iFrame...

Gcalls với ZohoCRM FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với ZohoCRM là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với ZohoCRM, cho phép người dùng ZohoCRM thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với ZohoCRM

Category: Tích HợpUncategorized

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Sử dụng Gcalls với Pipedrive

Category: Sử Dụng GcallsTích Hợp

A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-Call) 2. Nhận cuộc gọi B. Cửa số iFrame hiển thị thông tin khách hàng 1. Trường hợp số...

Nhắn tin SMS Brandname trên ứng dụng Gcalls

Category: Tích HợpUncategorized

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng chức năng nhắn tin SMS brandname từ giao diện ứng dụng Gcalls. Vui lòng...

Gcalls với SMS VietGuys FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Gcalls tích hợp với SMS VietGuys B. Ai có thể sử dụng chức năng nhắn tin SMS trên Gcalls? C. Chi...

Gcalls với HubSpot FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

A. Gcalls For HubSpot là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với HubSpot, cho phép người dùng HubSpot thực hiện cuộc gọi, trả...

Close Search Window
viVietnamese